4 jaar | Basisschool De Albatros

Kindercampus De Albatros biedt naast de andere faciliteiten vooral openbaar onderwijs. Een school voor iedereen!

Basisschool De Albatros biedt een veilige plek, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

De leerkrachten zijn up-to-date geschoold en maken gebruik van recente leermethodes. Wij bieden meer lesuren dan de gemiddelde andere basisschool (Wij hebben een continurooster en gaan tot 15 uur naar school!) Wij zijn gedreven om het beste uit uw kind te halen. 

De kinderen werken op Chromebooks (vanaf groep 3) en Tablets (onderbouw)!
De groepen 1 t/m 4 gaan wekelijks zwemmen.
Alle groepen krijgen gymles van een vakdocent en ook voor muziek, verkeer, techniek en yoga hebben wij vakdocenten!

Klik hier voor meer informatie.