Inschrijven

Oriënteren op de basisschool

Alle kinderen mogen op vier jarige leeftijd naar school en zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Bent u op zoek naar een school dan is het goed om u vooraf goed te oriënteren op de mogelijkheden die verschillende scholen bieden. Het is belangrijk om goed te bekijken welke school bij u en uw kind past. Niet alle basisscholen zijn hetzelfde.

Past de werkwijze van de school bij uw kind, welke uitgangspunten hanteert de school, zijn er mogelijkheden voor buitenschoolse opvang,is er een peuterspeelzaal aan de school verbonden? Het zijn allemaal aspecten die een rol kunnen spelen bij uw schoolkeuze. Het is belangrijk goed na te denken over de schoolkeuze. U sluit met de school een samenwerkingsverband voor 8 jaar. Deze verantwoordelijkheid nemen wij op De Albatros graag op ons.

Lees hier het Toelatingsbeleid van onze stichting, Nestas scholengroep.

Een kijkje nemen op De Albatros

We nodigen u graag uit op de Albatros, u kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur: Paul de Haan . Hij zal u de school laten zien en er de meest belangrijke aspecten over vertellen.

Inschrijven

Na de rondleiding krijgt u het inschrijfformulier mee naar huis of vult u het gelijk in samen met de directeur. Bij de inschrijving hebben wij ook een ID bewijs nodig.

Kind ingeschreven op de Albatros?

Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school bericht in welke groep uw kind wordt geplaatst. Vóór de vierde verjaardag zijn er tien dagdelen waarop uw kind mag komen wennen. Meestal went het kind op de laatste 10 ochtenden voordat het vier jaar wordt.

Wanneer uw kind in groep 1 start, verwachten wij dat het zindelijk is en ook zelfstandig het toilet kan bezoeken. En dan ...eindelijk naar school Uw kind mag echt naar de Albatros. Meteen na zijn of haar vierde verjaardag mag uw kind de hele week naar school.

Geïnteresseerd in een rondleiding en een persoonlijke kennismaking?

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met de directie. Dat kan telefonisch 078 618 5045 of door ons een e-mail te sturen naar info.albatros@nestas-scholengroep.nl.

Otto de ontdekker De Albatros doet mee met het programma van Otto. Dat betekent dat als uw kind 3,5 jaar is hij/zij op woensdag een ochtend in de week mag komen wennen. Dit kan alleen als uw kind zindelijk is, zonder speen kan en duidelijk toe is aan de basisschool. Om een juiste inschatting te kunnen maken of uw kind hiervoor geschikt is hebben kinderen die niet op een peuterspeelzaal of dagopvang hebben gezeten een proeftijd van 2 weken waarin we de beslissing nemen. De mening van de school is hierin doorslaggevend. Zit uw kind wel op een peuterspeelzaal of dagopvang dan nemen wij voorafgaand aan de plaatsing contact op.