Ouders

Mijn kind naar school

 

Spannend, uw kind gaat voor het eerst naar school!

Uw zoon of dochter krijgt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, komt in aanraking met andere klasgenootjes en natuurlijk... een juf of meester! Uw kind gaat op school niet alleen spelen, maar ook leren en zichzelf ontplooien. Kortom, de basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw zoon of dochter.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school komt. Daarom spant het team van De Albatros zich in om de basisschooltijd van uw kind tot een heel mooie en leerzame tijd te maken.

 

Wat is uw rol als ouder?

De Albatros vindt het belangrijk goed contact te hebben met de ouders. Daarom is het bij ons altijd mogelijk om een afspraak met de leerkracht te maken om de ontwikkeling van uw kind door te spreken. Juist omdat de opvoeding verandert als een kind op school is en dus een grotere leefwereld krijgt, is het van belang dat ouders zich prettig voelen bij de school en vertrouwen hebben in de school.

Oudergesprek

Drie keer per jaar willen we met u en uw kind in gesprek. Hierbij wordt gesproken over de resultaten, maar ook de doelen, ambities en wensen worden besproken.
Daarnaast vinden er in de onderbouw geregeld ouderbijeenkomsten plaats. Wij kunnen het zeer waarderen als ouders hier interesse voor tonen.


Medezeggenschapsraad

Op De Albatros hebben wij een MR die goed met ons meedenkt. 6 keer per jaar hebben de MR-leden (ouders en leerkrachten) een vergadering waar veel verschillende onderwerpen besproken worden.
Wilt u als ouder actief meedenken over de school, dan kunt u zich opgeven voor de medezeggenschapsraad.