Wat heeft basisschool De Albatros te bieden?

 

Hieronder staat in het kort beschreven wat wij als school bieden. Wilt u meer lezen download dan onze schoolgids.
 

Extra lestijd!

Ondanks ons continurooster gaan de kinderen gewoon tot 15.00 uur naar school. Dit houdt in dat uw kind meer lesuren maakt dan op een andere basisschool. De Albatros biedt extra activiteiten aan gedurende de schooldag!
 

Bewegingsonderwijs

Onze kinderen krijgen 2 keer in de week gymlessen aangeboden. Dit wordt door een vakdocent gegeven in de groepen 1 t/m 8. De gymlessen vinden plaats in de sporthal van de Admiraal.

 

Yoga

De groepen 1 t/m 3 krijgen één keer in de maand yoga. De kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen lichaam.

 

Muzikale vorming

De groepen 1 t/m 4 krijgen iedere week les van een muziekdocent van cultuur centrum ToBe.
De groepen 5 t/m 8 doen mee met het Leerorkest, waarbij alle kinderen een instrument naar keuze leren bespelen.
 

Zwemmen

De groepen 1 t/m 4 krijgen iedere week zwemonderwijs bij optisport op de Sportboulevard. Wij streven ernaar dat alle kinderen eind groep 4 minimaal hun zwemdiploma A hebben gehaald.
 

Chromebooks

De kinderen werken vanaf groep 4 op chromebooks. Pluspunt rekenen en nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen) en spelling wordt aangeboden op chromebooks.

 

Kanjertraining

Om er voor te zorgen dat uw kind zich veilig en prettig op school voelt, maken wij in alle groepen gebruik van de Kanjertraining.
De kanjertraining is een programma om sociale vaardigheden te ontwikkelen en pestgedrag te voorkomen. 
 

Techniek

Alle groepen krijgen les van een vakdocent Techniek.
 

Peuterspeelzaal

Onze school is verbonden aan peuterspeelzaal Voorschool de Albatros. Deze peuterspeelzaal bestaat uit drie peutergroepen en valt onder SDK kinderopvang. Zowel de peuterspeelzaal als de Albatros werken met een VVE programma. De  peuterspeelzaal werkt met VVE programma PUK & KO en de Albatros werkt met het VVE programma Kaleidoscoop. De peuterspeelzaal en de basisschool organiseren geregeld dingen samen. Dit is een positieve ontwikkeling in het kader van de doorgaande lijn.
 

Heeft u een kind in de leeftijd tussen 0 en 4 jaar en wilt u dat uw kind voor de basisschool naar de peuterspeelzaal gaat? Schrijf uw kind dan vast in op peuterspeelzaal de Albatros. Uw kind kan vanaf twee jaar naar de peuterspeelzaal. Vroeg inschrijven maakt een plekje in een van de drie groepen van onze peuterspeelzaal mogelijk. Uw kind kan daarna makkelijker doorstromen naar de kleuterklas van de basisschool.
 

Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht bij:
Peuterspeelzaal de Albatros:
Van Gendtstraat 2
3317AV Dordrecht
Telefoon:  06-48008728
Website: www.sdk-kinderopvang.nl/locaties/albatros
 

Buitenschoolse Opvang

De buitenschoolse opvang wordt bij ons op school geregeld door Gro-Up kinderopvang. De opvang zit helaas op dit moment niet in ons schoolgebouw maar in een andere school vlakbij. Na de renovatie is dit wel het geval en komt er ook een dagopvang bij. De kinderen worden nu door de leidsters van Gro-up naar school gebracht en opgehaald. Er kan gebruik gemaakt worden van voor- en naschoolse opvang. Gaat u werken of naar school en denkt u gebruik te willen maken van de opvang, schrijf uw kind dan op tijd in.
 
Blokkendoos
Adres: Zuidendijk 363a
3317 NR Dordrecht
deblokkendoos@gro-up.nl
Telefoon: 06 50614006